mainfoto01 mainfoto02 mainfoto03 mainfoto04
Events Slovakia
Letná verzia
 

 

Teambuilding je výraz pochádzajúci z anglických slov „team“ = tím a „building“ = budovanie. Dohromady teda niečo ako tvorba či rozvoj tímu, stmeľovania tímu alebo budovanie tímovej spolupráce.

Je to zážitkový tréningový model, počas ktorého sa na báze priateľstva, cielených aktivít, vzájomnej spolupráce a spätnej analýzy buduje funkčný, synergický, efektívne fungujúci tím.

Taktiež je to najrýchlejší a najefektívnejší spôsob ako prebudiť vo firme schopnosť vytvoriť si správny postoj, uvedomenie si rolí, zefektívnenie komunikácie acelého pracovného procesu, ale aj zlepšenie vzťahov na pracovisku.

Na začiatok stránky

Kedy potrebujete teambuilding?

Na začiatok stránky

Čo dosiahnete teambuildingom?

Na začiatok stránky

Ukážka dvojdňového programu teambuildingu

Názov: S.A.P - 6-2016 – Jasná.
Miesto konania: Jasná.
Termín konania: 2.-3.6.2016.

Cieľ: Zábava a stmelenie kolektívu.
Ubytovanie: Hotel Ostredok.
Počet účastníkov: okolo 90.

 

1. deň

1. disciplína: Preťahovanie lanom – určí poradie tímov

Súťažné disciplíny:

1. Súťaž - Nosiči vody – úlohou je nanosiť čo najviac vody do vedra.
2. Súťaž - Rúbanie dreva a hod klátom – rúbanie dreva na čas a následne hádzanie klátom.
3. Súťaž - Žabí muž – preskakovanie švihadla s plutvami na nohách.
4. Súťaž - Hod obručou na cieľ – úlohou je trafiť obruč na koly.
5. Súťaž - Pavúčia sieť – úlohou tímu je prepliesť sa cez pavúčiu sieť bez dotyku.
6. Súťaž - Ľudská húsenica – pomocou pohybov húsenice – preskakovanie skrčených členov tímu.
7. Súťaž - Ranený spolubojovník –prepravovanie „raneného spolubojovníka“ po trati.
8. Súťaž - Opičia dráha – úlohou je prebehnúť prekážkovú dráhu s plným poldecákom v ruke.
9. Súťaž - Reťaz z oblečenia – úlohou je vytvoriť, čo najdlhšiu reťaz z oblečenia.
10. Súťaž - Tekutý granát - tím sa rozdelí na dve polovice a úlohou je prehadzovať si balónik naplnený vodou.

Doplňujúca súťaž:

„Quiz“ - ide o GEO-cach hádanku,ktorú bude hádať celá firma. Každé družstvo dostane indície, z ktorých poskladá na záver hier správnu odpoveď.

Nesúťažná disciplína:

Prehliadka Demänovskej ľadovej jaskyne.

Večer na ubytovaní:

Vyhlásenie výsledkov a následne párty.

2. deň

Na začiatok stránky

Ukážka jednodňového programu teambuildingu

Crazy pyramída - najviac bodov získa tím, ktorý splní najrýchlejšie všetky úlohy. Tím má päť minút na premyslenie taktiky ako, kto a s kým bude plniť dané úlohy. Koordinátor od spoločnosti SAV bude kontrolovať splnenie všetkých bodovcrazy pyramídy a stopovať čas
Úlohy: Priniesť živé zviera, zložiť a spoločne zaspievať pieseň o najmenej dvoch slohách s použitím 4 jazykov, vylúštiť Sudoku, zistiť koľko krčiem je vo vzdialenosti do 1 km, vymydliť celé mydlo, vypočítať priemerný vek v tíme.

Bludisko – úlohou tímu je prejsť bludiskom z jednej strany na druhú, bez toho, že poznajú správnu cestu. Na prejdenie má 5 pokusov a učí sa metódou pokus-omyl. Najrýchlejší čas vyhráva.

Komunikačný šum – taktika je na dohovore tímu. Úlohou je postaviť, čo najpresnejšiu kópiu stavby z lega. Problém je v tom, že originál je vzdialený cca 100m od zvyšku tímu. V súťaži figuruje jeden ako pozorovateľ, ďalší ako tlmočník a poslední ako stavitelia. Pozorovateľ oznámi tlmočníkovi ako stavba vyzerá, ten uteká ku staviteľom a tí stavbu podľa inštrukcii postavia. Hodnotí sa presnosť stavby. Úloha trvá 15 minút.

Navigácia slepca – družstvo naviguje člena tímu, ktorý má zviazané oči a je dezorientovaný, k danému cieľu.

Odhad vzdialenosti – úlohou tímu je čo najpresnejšie odhadnúť vzdialenosť bez pomoci metra. Tím má 2 minúty na to, aby si pomocou metra zmeral rôzne časti tela (stopu, lakeť, palec, atď.). Tieto znalosti potom môže využiť pri odhade vzdialenosti.

Tarahomárová guľa – úlohou je presunúť medicinbal v sťaženom teréne bez pomoci rúk do určitého bodu,pričom sa ho musí aspoň raz dotknúť každý člen tímu.Meria sa čas.

Sťažený presun – celý tím má k sebe priviazané nohy a každý druhý člen tímu má zviazané oči. Úlohou je presunúť sa spoločne na danú vzdialenosť v čo najkratšom čase. Tím má 5 minút na zvolenie taktiky.

Tajná mapa - skupina bude mať za úlohu nakresliť, čo možno najpodrobnejšiu a najpresnejšiu mapu trasy, ktorú prešli. K dispozícii majú len ceruzku, papier a pravítko. Zadanie tejto úlohy sa tím dozvie až po ukončení túry. Najvierohodnejšia a najpresnejšia mapa vyhráva.

Založenie ohňa na čas – celý tím má za úlohu vo vopred pripravenom ohnisku založiť oheň, s čo najmenším počtom zápaliek (každá zápalka naviac znamená +5 sekúnd) a prepáliť špagát v určitej výške. Čas sa začína stopovať odovzdaním zápaliek tímu až po prepálenie špagátu.

Na začiatok stránky
 
 
Na začiatok stránky