Kedy potrebujete teambuilding?

Teambuilding je výraz pochádzajúci z anglických slov „team“ = tím a „building“ = budovanie. Dohromady teda niečo ako tvorba či rozvoj tímu, stmeľovania tímu alebo budovanie tímovej spolupráce.


Je to zážitkový tréningový model, počas ktorého sa na báze priateľstva, cielených aktivít, vzájomnej spolupráce a spätnej analýzy buduje funkčný, synergický, efektívne fungujúci tím.


Taktiež je to najrýchlejší a najefektívnejší spôsob ako prebudiť vo firme schopnosť vytvoriť si správny postoj, uvedomenie si rolí, zefektívnenie komunikácie acelého pracovného procesu, ale aj zlepšenie vzťahov na pracovisku.

 
 • Keď sú výsledky spoločnosti závislé od vzájomnej spolupráce zamestnancov,
 • keď má spoločnosť prevádzky v rôznych mestách a lokalitách,
 • keď viazne komunikácia medzi spolupracovníkmi,
 • keď potrebujete stabilizovať nových zamestnancov,
 • keď sa potrebujú zamestnanci lepšie spoznať,
 • keď chcete v zamestnancoch budovať lojalitu k spoločnosti,
 • keď chcete v pracovníkoch vzbudiť orientáciu na cieľ, tvorivosť a súťaživosť,
 • keď chcete posilniť vnútornú súdržnosť kolektívu,
 • keď chcete pracovníkom dopriať relax a zábavu neštandardnou formou.

Čo dosiahnete teambuildingom?

 • o Stmelenie kolektívu, budovanie vzťahov,
 • pochopenie tímových rolí a zdokonalenie tímovej spolupráce,
 • zlepšenie tímovej komunikácie,
 • zlepšenie práce s časom a plánovanie,
 • rozvoj firmy, netradičné riešenia problémov,
 • budovanie dôvery,
 • motiváciu a zdieľanie firemných hodnôt,
 • zvýšenie lojality zamestnancov k spoločnosti,
 • nezabudnuteľné spomienky.

Ukážka dvojdňového programu teambuildingu

 • Názov: S.A.P - 6-2016 – Jasná.
 • Miesto konania: Jasná.
 • Termín konania: 2.-3.6.2016.
 • Cieľ: Zábava a stmelenie kolektívu.
 • Ubytovanie:Hotel SKI
 • Počet účastníkov:okolo 90.

1. deň

1. disciplína:

Preťahovanie lanom – určí poradie tímov

Súťažné disciplíny:

 • 1. Súťaž

  Nosiči vody–úlohou je nanosiť čo najviac vody do vedra.
 • 2. Súťaž

  Rúbanie dreva a hod klátom–rúbanie dreva na čas a následne hádzanie klátom.
 • 3. Súťaž

  Žabí muž–preskakovanie švihadla s plutvami na nohách.
 • 4. Súťaž

  Hod obručou na cieľ–úlohou je trafiť obruč na koly.
 • 5. Súťaž

  Pavúčia sieť–úlohou tímu je prepliesť sa cez pavúčiu sieť bez dotyku.
 • 6. Súťaž

  Ľudská húsenica–pomocou pohybov húsenice, preskakovanie skrčených členov tímu.
 • 7. Súťaž

  Ranený spolubojovník–prepravovanie „raneného spolubojovníka“ po trati.
 • 8. Súťaž

  Opičia dráha–úlohou je prebehnúť prekážkovú dráhu s plným poldecákom v ruke.
 • 9. Súťaž

  Reťaz z oblečenia–úlohou je vytvoriť, čo najdlhšiu reťaz z oblečenia.
 • 10. Súťaž

  Tekutý granát-tím sa rozdelí na dve polovice a úlohou je prehadzovať si balónik naplnený vodou.

Doplňujúca súťaž:

„Quiz“

- ide o GEO-cach hádanku,ktorú bude hádať celá firma. Každé družstvo dostane indície, z ktorých poskladá na záver hier správnu odpoveď.

Nesúťažná disciplína:

Prehliadka Demänovskej ľadovej jaskyne.

Večer na ubytovaní:

Vyhlásenie výsledkov a následne párty.

2. deň

 • Splav rieky Váh (trasa Kráľova lehota – Liptovský hrádok),
 • koniec splavu i programu

Ukážka jednodňového programu teambuildingu

 • Crazy pyramída

  - najviac bodov získa tím, ktorý splní najrýchlejšie všetky úlohy. Tím má päť minút na premyslenie taktiky ako, kto a s kým bude plniť dané úlohy. Koordinátor od spoločnosti SAV bude kontrolovať splnenie všetkých bodovcrazy pyramídy a stopovať čas Úlohy: Priniesť živé zviera, zložiť a spoločne zaspievať pieseň o najmenej dvoch slohách s použitím 4 jazykov, vylúštiť Sudoku, zistiť koľko krčiem je vo vzdialenosti do 1 km, vymydliť celé mydlo, vypočítať priemerný vek v tíme.
 • Bludisko

  – úlohou tímu je prejsť bludiskom z jednej strany na druhú, bez toho, že poznajú správnu cestu. Na prejdenie má 5 pokusov a učí sa metódou pokus-omyl. Najrýchlejší čas vyhráva.
 • Komunikačný šum

  – taktika je na dohovore tímu. Úlohou je postaviť, čo najpresnejšiu kópiu stavby z lega. Problém je v tom, že originál je vzdialený cca 100m od zvyšku tímu. V súťaži figuruje jeden ako pozorovateľ, ďalší ako tlmočník a poslední ako stavitelia. Pozorovateľ oznámi tlmočníkovi ako stavba vyzerá, ten uteká ku staviteľom a tí stavbu podľa inštrukcii postavia. Hodnotí sa presnosť stavby. Úloha trvá 15 minút.
 • Navigácia slepca

  – družstvo naviguje člena tímu, ktorý má zviazané oči a je dezorientovaný, k danému cieľu.
 • Odhad vzdialenosti

  – úlohou tímu je čo najpresnejšie odhadnúť vzdialenosť bez pomoci metra. Tím má 2 minúty na to, aby si pomocou metra zmeral rôzne časti tela (stopu, lakeť, palec, atď.). Tieto znalosti potom môže využiť pri odhade vzdialenosti.
 • Tarahomárová guľa

  úlohou je presunúť medicinbal v sťaženom teréne bez pomoci rúk do určitého bodu,pričom sa ho musí aspoň raz dotknúť každý člen tímu.Meria sa čas.
 • Sťažený presun

  – celý tím má k sebe priviazané nohy a každý druhý člen tímu má zviazané oči. Úlohou je presunúť sa spoločne na danú vzdialenosť v čo najkratšom čase. Tím má 5 minút na zvolenie taktiky.
 • Tajná mapa

  - skupina bude mať za úlohu nakresliť, čo možno najpodrobnejšiu a najpresnejšiu mapu trasy, ktorú prešli. K dispozícii majú len ceruzku, papier a pravítko. Zadanie tejto úlohy sa tím dozvie až po ukončení túry. Najvierohodnejšia a najpresnejšia mapa vyhráva.
 • Založenie ohňa na čas

  – celý tím má za úlohu vo vopred pripravenom ohnisku založiť oheň, s čo najmenším počtom zápaliek (každá zápalka naviac znamená +5 sekúnd) a prepáliť špagát v určitej výške. Čas sa začína stopovať odovzdaním zápaliek tímu až po prepálenie špagátu.

Letné aktivity

Viac
img01
img01
img01
img01

Zimné aktivity

Viac
img01
img01
img01
img01